تبلیغات
اندیشه برتر - فال حافظ
ای حافظ شیرازی تو محرم هر راضی به خدا و شاخ نباتت قسم فال من دراندازی